SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.)

Logo SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.)
Logo SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.)
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.) de Tlmače:

The company SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.) has a place among the important boiler suppliers for power plants, heating plants, biomass and waste to energy plants.
SES a.s. fabricates and supplies steam boilers combusting coal, oil and gas, biomass and waste which conform to the strictest environmental requirements while at the same time they achieve high efficiency values and long service life.
The company provides a complex range of services in power engineering: development, design, fabrication, assembly and commissioning.

Spoločnosť SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.) patrí medzi významných dodávateľov kotlov pre elektrárne, teplárne a spaľovne.
SES a.s. vyrába a dodáva parné kotly na spaľovanie uhlia, oleja, plynu, biomasy a odpadu, ktoré spĺňajú najnáročnejšie požiadavky ochrany životného prostredia pri dosahovaní vysokej účinnosti a dlhodobej prevádzkyschopnosti.
Spoločnosť zabezpečuje komplexný systém služieb v energetike: vývoj, projektovanie, výrobu, montáž a uvedenie do prevádzky.

M. Jaromír Adam
Továrenská 210
935 28 Tlmače
Slovaquie


Envoyer la demande à SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (SES a.s.):
us 
Allemagne
Autriche
Suisse
États-Unis
Royaume-Uni
France
Belgique
Espagne
Mexique
Italie
Pays-Bas
Pologne
Russie
Biélorussie
Ukraine
Estonie
Turquie
Nouvelle-Zélande
Irlande
Tchéquie
Danemark
Finlande
Suède
Norvège
Malte
Luxembourg
Grèce
Lituanie
Lettonie
Islande
Portugal
Brésil
Venezuela
Argentine
Hongrie
Slovaquie
Roumanie
Moldavie
Slovénie
Serbie
Monténégro
Albanie
Croatie
Bulgarie
Macédoine du Nord
Bosnie-Herzégovine
Israël
Égypte
Inde
Indonésie
Corée du Sud
Japon
Thaïlande
Malaisie
Viêt Nam
Chine
Taïwan
Iran
Bangladesh
Afghanistan